Historia

Göteborgs förtidshistoria

Göteborgs historiaDen plats som idag utgör Göteborg har varit bebodd i tusentals år, man har hittat spår efter bosättningar som dateras till stenåldern, närmare bestämt från cirka 6000-talet f.Kr. Vidare har man funnit hällristningar, mängder av bronsåldersrösen, gamla gravfält och hela 26 olika forn- eller bygdeborgar i det som idag är Göteborgs kommun.

Kringliggande bebyggelser

Städer som fanns i området innan Göteborg var Lödöse, en hamnstad som anlades så tidigt som på 1000-talet och var en central knytpunkt på västkusten ända till 1526. Nya Lödöse tog över redan på slutet av 1400-talet. Andra städer som har betytt mycket för området är Älvsborgs stad, Karl IX:s stad och – givetvis – Gustav II Adolfs stad, vilket var vad grundaren av Göteborg först kallade staden.

Göteborg grundas

Det var alltså Gustav II Adolf som lät anlägga Göteborg, året var 1621 och männen som fick uppdraget att bygga staden var till största del holländare. Dessa hade rykte om sig att vara de bästa sankmarksbyggarna i hela Europa och som följd bosatte sig sedan en hel del immigrerade holländare i Göteborg.

Göteborg växte och frodades under 1700-talet, man levde till stor del på fiskenäringen och som handelshamn där mängder av järn och trä passerade genom. Vid den här tiden levde cirka 10 000 personer i Göteborg.

Industristad – Lilla London

På mitten av 1700-talet började staden så smått genomgå vad som skulle bli en massiv förändring och så småningom utvecklades Göteborg till att bli en av Sveriges främsta industristäder. När behovet av industriarbetare växte invandrade en hel del engelsmän till staden och Göteborg fick smeknamnet «Lilla London».

Göteborg brinner upp

Efter att bränder rasat och förstört stadskärnan fler än en gång så bestämdes det år 1803 att man endast fick bygga stenhus inom vallgraven. Bara några år senare rev man Göteborgs fästning som kung Gustav IV Adolf menade inte längre hade något militärt syfte. När man jämnade fästningens murar och vallgravar med marken anlade man i deras ställe det som blev Göteborgs Nya Allén.

Depression och stadssanering

Depressionen som följde efter Napoleonkrigen gjorde att Göteborg gick in i en allvarlig kris. Företag gick i konkurs och Ostindienhandeln kom till sin ände. Från mitten av 1800-talet blev läget bättre i Göteborg igen, det byggdes en hel del nya hus av det flottare slaget, och år 1850 hade Göteborg mer än dubbelt så många invånare mot bara 50 år tidigare.

Göteborgs första stadssanering genomfördes år 1866. Man rev bebyggelse som varit hem åt över 2000 personer för att istället ge plats åt högborgerliga bostadsområden och breda avenyer.

Kulturella satsningar

I början av 1900-talet uppfördes många av Göteborgs kulturinstitutioner, t ex Handelshögskolan, Lorensbergsteatern och Sjöfartsmuseet. Scandinavium anlades år 1971.

Göteborgskravallerna

År 2001 hölls EU-toppmötet i Sverige och Göteborg blev värdstad. Det var första gången Sverige besöktes av en sittande president, nämligen George W. Bush. Detta skapade stora oroligheter i staden där demonstranter och poliser drabbade samman i det som media kallade Göteborgskravallerna.